painting - photography - sculpture - video
photography - sculpture - painting - other

cv - text

Les petites merveilles de Paris (The small wonders of Paris) - There is Hope

oscar furbacken

news

works

about

exhibitions - work in progress - other works

contact

links

Följande text är skriven av curator Eleonora Ånhammar i samband med utställningen Längtan efter ljus på Galleri Charlotte Lund och Kungstensgatan 27 (2011):

Ny-romantik – en reflektion

Konstnärer som drar inspiration från naturen eller
rentav nyttjar den som motiv är en av konsthistoriens
äldsta företeelser, naturen tycks vara tacksam att avbilda
men också ett motivval med högt metaforiskt värde.
Inom bildkonsten under romantiken kring sekelskiftet
1800 sågs naturen som ett känslolandskap, tanken
på en besjälad natur var grundläggande. Storslagna
naturscenerier i noga utvalda ljussättningar så som
månljus eller dimma återgavs med en sentimentalitet
som uppskattades under epoken.
I Oscar Furbackens konstnärskap får dessa tankar
och estetik en pånyttfödelse i 2010-tals tappning. Han
arbetar inte med det storslagna och överväldigande
landskapet som en gjorde under romantiken, utan
istället med det pyttelilla i naturen. Men tanken kring det
småskaliga i konstnärens verk är densamma som under
romantiken om det storskaliga, nämligen själen i det.
Lavar som motiv må utgöra hans bildvärld men det är
som metafor de bör tolkas. Kopplingen till laven som
intelligent och aktiv natur, möjligen besjälad är lätt att
dra.

Dels är den som organism otroligt motståndskraftig och
har en enastående förmåga att frodas på utsatta platser,
samt anpassa sig och leva i symbios. Det är i dessa
kvalitéer lavens metaforiska värde ligger.
I sina verk avbildar Furbacken naturen men han leker
också med skala och skapar förskjutningar mellan
mikrokosmos och makrokosmos. Det är i relationen
mellan det stora och det lilla effekten skapas som ger
verken dess dignitet. Det är också i dessa förskjutningar
en tanke kring ny-romantik går att applicera, den lilla
naturen utgör det storskaliga överväldigande landskapet
med likvärdig innebörd som under romantiken.
Precis som i romantikens bildkonst är ljuset eller
saknaden av detsamma viktigt för upplevelsen av
”Längtan efter ljus” och ”Skimrande inre dunkel”.
Ljuset kan tolkas som en symbol för liv som stundvis
känns vibrerande och starkt, men även melankoliskt
och mörkt. Precis på samma sätt som det är att vara
människa, stundvis levande men också hopplöst.


Lavar på Konstakademien

Oscar Furbacken avslutade tidigare i år sin femåriga
utbildning vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm,
det var i samband med elevutställningen på
Konstakademien som jag för första gången träffade
konstnären och stiftade bekantskap med hans bildvärld.
I en tid då mycket handlar om att synas och ta plats
upplevdes etsningarna ”Intryck av natur” som subtila
och anspråkslösa, de små bronsskulpturerna ”I väntan
på våren” uppfattade jag som skygga både till sin volym
och utplacering. Konstnären hade med flit placerat ut
skulpturerna på olika platser i lokalen där det var svårt
att finna dem.
Det är med ett lekfullt grepp som konstnären vädjar
till besökarna att ta sig tid. Det är något kontemplativt
över hans tillvägagångssätt, hans uppmaning till oss att
stanna upp och våga vara närvarande. Att ta sig tid till
begrundan och beakta storheten i det lilla.

//Eleonora Ånhammar, curator

 

<--- back to text

<--- back to news

 

lichen


 

 
Jungle mossreflection of the jungle moss